Çift Dil Eğitimi

İNGİLİZCE - ALMANCA DİL EĞİTİMİ

Dünyada her gün iki milyara yakın insan; eğitimde, ticarette, turizmde, politikada, bilişim teknolojilerinde ve uluslararası ilişkilerde İngilizce konuşmaktadır. İngilizce, İngilizler’in dili olmaktan çıkarak dünyanın ortak kullandığı dil haline gelmiştir İyi bir yabancı dil öğrenen kişi, aynı zamanda o ülkenin kültürünü de öğrenmiş olur. İngilizce bilen kişi ise tüm dünya kültürlerini anlama şansı elde eder. Ülkemizin geleceğini iki dilli ve çok kültürlü olarak yetişen gençlerimizin ellerine teslim edeceğiz.

Egebilim Koleji yabancı dil öğretim modeli olarak, İletişimsel ve Yapılandırmacı Yaklaşım (Communicative Approach and Constructivist Approach) metotları uygulanır. Öğrencilerimizin iki dilli ve çok kültürlü (Bilingualism and Multiculturalism) yetişmesi için yeni model, dil öğretim tekniklerini kullanır. Öğrenci yabancı dili, kendi anadilini öğrendiği gibi öğrenir. İngilizce dersleri disiplinler arası işbirliği içinde (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Görsel sanatlar, Fiziksel etkinlikler ve eğitsel oyunlar gibi dersler ile örtüştürülerek) ve ana dili öğrenme modeli ilke alınarak yapılır. Dil öğrenmek ve öğrendiğiniz dili kullanmak bir yaşam biçimidir. Dil öğrenme ve konuşma yeteneği bizimle birlikte büyür ve gelişir. Öğrenmeye çalıştığımız dili günlük yaşamımıza sokmadığımız ve onunla birlikte yaşamadığımız taktirde o dili öğrenmeyiz. Dil bir kültürel olgudur. Öğrenmekte olduğumuz dilin kültürünü de öğrenmeliyiz. Aksi taktirde öğreniyormuş gibi görünürüz ama aslında öğrenemeyiz. Sadece kelime ezberlemiş gramer öğrenmiş oluruz. Maalesef bunları bilmek bir dili konuşmak için yeterli değildir.

DİL PASAPORTU

Öğrencilerimizi Avrupa konseyince geliştirilen dil portfolyosu çalışmaları örnek alınarak dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan dil pasaportu sahibi yapıyoruz. 

LISE_5LISE_4