Etik Değerler ve Karakter Eğitimi

ETiK DEĞERLER ve KARAKTER EĞİTİMİ

Okulumuzda, Eğitim-Öğretim yılının ilk haftası Etik Değerler ve Karakter Eğitimleri Haftası olarak kutlanır. 

Bu hafta süresince ÖĞRENCİLERİMİZE ve VELİLERİMİZE yönelik sempozyumlar, paneller düzenlenir. Okulun her tarafı Etik Değerlerimizi anlatan Türkçe, İngilizce ve Almanca panolarla süslenir. 

Etik Değerler ve Karakter Eğitimleri, Eğitim-Öğretim süresince devam eder. Eğitim-Öğretim modelimizin ÖĞRETİM kısmında, bilginin aktarılması işlevi gerçekleşirken EĞİTİM kısmında, Etik Değerlere Saygılı, KARAKTERLİ bireyler yetiştirilir. Öğrenci Matematik, Tarih, Coğrafya, İngilizce gibi tüm dersleri öğrenirken aynı zamanda disiplinler arası işbirliği sağlanarak ETİK DEĞERLERİNİ de öğrenmiş olur. 

AMACIMIZ, Etik Değerlere Saygılı, Karakterli bireyler yetiştirmektir. Bu sayede  Güvenli Okul ve Duvarsız Okul hedefimizi gerçekleştirerek öğrencilerimize daha iyi bir ÖĞRENME ortamı yaratmış olacağız. Öğrencilerimiz kendi Etik Değerleri üzerine oluşturacakları KARAKTERLE birer dünya vatandaşı olacaklar.

LISE_2