İlke ve Hedeflerimiz

  • Atatürk ilke ve devrimlerini benimsetmek, 
  • Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, 
  • Türkçeyi ve İngilizceyi etkin biçimde kullanmalarını sağlamak, 
  • Bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak, 
  • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını keşfetmelerini sağlamak, 
  • Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek. 
  • Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme becerilerini geliştirmek, 
  • Etkili iletişim becerilerini geliştirmek, 
  • İlgi ve yeteneklerini keşfederek, geliştirmelerine yardımcı olacak ortamlar hazırlamak, 
  • Akademik benlik kazandırarak bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır. 
ilke-hedef