Sanat Spor ve Çevre

SANATA, SPORA ve ÇEVREYE ÖNEM VERİYORUZ

Ege Bilim Koleji’nde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Dersler verilen konuyla ilgili beyin fırtınası etkinliğiyle başlar. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eder, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfına bağlı olarak ''Okullarda Orman Projesini'' yürütüyoruz. Bireyde gönüllü çevre bilinci oluşturma gayesiyle eko bahçemize fideler dikiyor ağaçlarımızda meyve yetiştiriyor, kültür günlerinde üretici, satıcı ve tüketici rollerini üstleniyoruz. 

orta_7orta_spor