Sanat Spor ve Çevreye Önem Veriyoruz

SANAT SPOR VE ÇEVREYE ÖNEM VERİYORUZ


Ege Bilim Koleji’nde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Dersler verilen konuyla ilgili beyin fırtınası etkinliğiyle başlar. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eder, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ

  • Spor Kulübü • Gezi İnceleme ve Arkeoloji Kulübü 
  • Zeka ve Akıl Oyunları Kulübü • Sinema Kulübü 
  • Müzik Kulübü Gönüllü Çevreciler Kulübü 
  • AB Gençlik Projeleri Kulübü • Demokrasi ve Etik Değerler Kulübü 
  • İngilizce Kulübü • Bilim Şenliği ve Proje Kulübü 
  • Sağlık Temizlik ve Beslenme Kulübü 
  • Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü 
  • Drama Kulübü • Robotik Kodlama Kulübü
  • Tamir-Bakım Deneyim Kulübü • Medya Atölyesi Kulübü

EGEBİLİM KOLEJİ TÜRÇEV’DEN ECO-SCHOOL BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ BİR OKULDUR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfına bağlı olarak ''Okullarda Orman Projesini'' yürütüyoruz. Bireyde gönüllü çevre bilinci oluşturma gayesiyle eko bahçemize fideler dikiyor ağaçlarımızda meyve yetiştiriyor, kültür günlerinde üretici, satıcı ve tüketici rollerini üstleniyoruz. 

LISE_9eko_logo